РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХНИКА - ГАРАНЦИИ

Важно! Какво трябва да знаем при работа с електроуредите?
  • Ел.контакта да бъде занулен !

  • Машината не бива да бъде инсталирана във влажни помещения!

  • При всякакъв теч от машината или при офазяване на корпуса (биене на ток) веднага да бъде преустановена работата с уреда и незабавно да се потърси техническо лице!

  • Машината не трябва да бъде оставяна да работи без наблюдение!

  • Да не се опитваме сами да отстраняваме даден проблем!

Важно! Какво трябва да направим преди да извикаме майстор в къщи?
  • Ако няма ток в машината,трябва да проверим първо контакта/или разклонителя/дали не е прекъснал!

  • Ако машината не изпомпва водата,трябва да проверим дали не е запушен филтъра/който е ниско долу в дясно-ляво/!

  • Ако е проверено всичко,трябва да подсигурим на майстора място и удобен достъп за ремонт на уреда,за да не бъде възпрепятстван по време на работа!