Ремонт, монтаж и поддръжка на перални, миялни и сушилни в София
ул.Лозенец 24, тел: Телефон: 0899 / 650898
Ремонт
МонтажПоддръжка
Телефон:
0899/650898

Прави добро,каквото и да става!

дата на добавяне: 19 / 09 / 2014

ЗАВЕТЪТ НА МАЙКА ТЕРЕЗА

Изписаното вместо молитва върху стената на дома за безпризорни деца в К...

повече

Как да почистим дрехите?

дата на добавяне: 16 / 09 / 2014

Всяка дреха и материя има своите специфични нужди. Ако се грижим добре за тях, те ще останат красиви за по-дълго време....

повече

Предпазни мерки при експлоатация на перална машина

дата на добавяне: 23 / 06 / 2014

Не се допирайте до машината с мокри ръце или крака!
Не допускайте деца да оперират с машината без надзор!
Маш...

повече

Малки съвети при пране

дата на добавяне: 23 / 06 / 2014

Изпиране: Машинното пране не може да премахне всички петна. Инструкциите,
посочени по долу се отнасят з...

повече